วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550

ซิกซ์ ซิกม่า กับดนตรี

การพัฒนาวงดนตรีโดยใช้ขบวนการแบบซิกซ์ ซิกม่า
Andrew Downard ได้เขียนบทความเกี่ยวกับซิกซ์ ซิกม่าโดยกล่าวถึงแบบฝึก ของ Benjamin Britten's "The Young Person's Guide to the Orchestra" นายดาน์วนาด ได้ใช้ขบวนการทางซิกซ์ ซิกม่า ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จ ลดเวลา เพิ่มคุณภาพ ซึ่งขบวนการซิกซ์ ซิกม่าเริ่มมาจากระบบธุรกิจ จนเป็นที่ยอมรับของ คนทั่วไปว่ามีประสิทธิภาพสูง นับเป็นประกฏการณ์ใหม่ในวงการดนตรี

ไม่มีความคิดเห็น: