วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550

การติดตั้งโปรแกรมซิเบเลียส 5

ในการติดตั้งโปแกรมซิเบเลียส 5 อย่าลืมลงโปรแกรม Framwork 2.net ก่อน ค่อยลงโปรแกรมซิเบเลียส 5 จนเสร็จสมบูรณ์ ต่อจากนั้นให้ไปคลิ๊กที่ Keygen ขึ้นมาก่อน แล้วค่อยเปิดโปรแกรมซิเบเลียส จะปรากฏซีรีนัมเบอร์และคอมพิวเตอร์นัมเบอร์ จากตัวโปรแกรมซิเบเลียส จะไม่ตรงกับกับ Keygen ดังนั้นให้ Copy ซีรีนัมเบอร์และคอมพิวเตอร์นัมเบอร์จากตัวโปรแกรมไปใส่ไว้ที่ Keygen ทั้งสอง ต่อจากนี้ให้ gen register จะได้นัมเบอร์แล้วจึง
Copy ไปไว้ใส่ตัวโปรแกรม แล้วจึงใส่ชื่อ นามสกุลทีหลัง ก็จะเสร็จสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น: