วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550

การติดตั้งโปรแกรมซิเบเลียส 5

ในการติดตั้งโปแกรมซิเบเลียส 5 อย่าลืมลงโปรแกรม Framwork 2.net ก่อน ค่อยลงโปรแกรมซิเบเลียส 5 จนเสร็จสมบูรณ์ ต่อจากนั้นให้ไปคลิ๊กที่ Keygen ขึ้นมาก่อน แล้วค่อยเปิดโปรแกรมซิเบเลียส จะปรากฏซีรีนัมเบอร์และคอมพิวเตอร์นัมเบอร์ จากตัวโปรแกรมซิเบเลียส จะไม่ตรงกับกับ Keygen ดังนั้นให้ Copy ซีรีนัมเบอร์และคอมพิวเตอร์นัมเบอร์จากตัวโปรแกรมไปใส่ไว้ที่ Keygen ทั้งสอง ต่อจากนี้ให้ gen register จะได้นัมเบอร์แล้วจึง
Copy ไปไว้ใส่ตัวโปรแกรม แล้วจึงใส่ชื่อ นามสกุลทีหลัง ก็จะเสร็จสมบูรณ์

ซิกซ์ ซิกม่า กับดนตรี

การพัฒนาวงดนตรีโดยใช้ขบวนการแบบซิกซ์ ซิกม่า
Andrew Downard ได้เขียนบทความเกี่ยวกับซิกซ์ ซิกม่าโดยกล่าวถึงแบบฝึก ของ Benjamin Britten's "The Young Person's Guide to the Orchestra" นายดาน์วนาด ได้ใช้ขบวนการทางซิกซ์ ซิกม่า ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จ ลดเวลา เพิ่มคุณภาพ ซึ่งขบวนการซิกซ์ ซิกม่าเริ่มมาจากระบบธุรกิจ จนเป็นที่ยอมรับของ คนทั่วไปว่ามีประสิทธิภาพสูง นับเป็นประกฏการณ์ใหม่ในวงการดนตรี